2 USD 1963 Mới 85%

2 USD 1963 Mới 85%

300.000VND

+ Loại sản phẩm: 2 usd 1963 – 2 đô la 1963 Mới 85-90%

+ Giá sản phẩm: Tùy theo chất lượng

+ Thông tin sản phẩm: 2 usd 1963 – 2 đô la 1963

+ Năm phát hành: 1963

+ Chất lượng: Tiền thật – Chất lượng thật 100% được cục dự trữ liên bang phát hành

Ưu đãi theo số lượng

Số lượng Giá
1 -5 300.000VND
6 -10 295.000VND
11 + 290.000VND
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook