Tiền giấy bạc tài chính

Tiền giấy bạc tài chính

Tiền giấy bạc tài chính phát hành trong giai đoạn 1945-1950 có các mệnh giá từ 1 đồng đến 500 đồng. Trở thành loại tiền cổ, tiền xưa Việt Nam được giới sưu tầm tìm kiếm rất nhiều. Hãy cùng tham khảo ngay các tờ tiền còn đang lưu giữ tại suutamtien.com

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook