Tem phiếu bao cấp

Tem phiếu bao cấp

Tem phiếu bao cấp là một loại giấy dùng để đổi lấy thực phẩm trong thời kỳ bao cấp. Hiện nay, còn tồn tại các tờ tem phiếu thời bao cấp và trở thành vật phẩm thu hút nhiều người muốn sưu tầm hay sở hữu. 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook