Phơi đựng tiền giấy

Phơi đựng tiền giấy

Phơi đựng tiền giấy là các loại hộp cứng bằng nhựa hoặc bằng sắt để bảo quản và lưu giữ các loại tiền giấy, tiền xưa giá trị. Nếu bạn đang muốn sưu tầm nhiều loại tiền giấy cổ thì hãy lựa chọn ngay các mẫu phơi đựng tiền dưới đây.

Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook