Tiền cộng hòa XHCNVN

Tiền cộng hòa XHCNVN

Tiền cộng hòa XHCNVN là loại tiền tệ được Ngân hàng nhà nước Việt Nam in và phát hành khi đất nước hoàn toàn độc lập. Đồng tiền được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc, đánh dấu bước phát triển của nền kinh tế và thị trường mua bán trở nên nở rộ từ khi xuất hiện loại tiền này.

Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook