Việt Nam 500 Đồng 1988

Việt Nam 500 Đồng 1988

100.000VND

Loại tiền: 500 đồng – Tiền cộng hòa XHCNVN

Năm phát hành: 1988

Chất liệu: cotton

Ngân hàng phát hành: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Kích thước: 130mm x 65mm

Số người đã mua: 663

Ưu đãi theo số lượng

Số lượng Giá
1 -5 100.000VND
6 -10 95.000VND
11 + 90.000VND
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook