2 USD 1953 Mới 85%

2 USD 1953 Mới 85%

200.000VND

+ Loại sản phẩm: 2 usd 1953 – 2 đô la 1928 mộc đỏ Mới 85%

+ Giá sản phẩm: Tùy theo chất lượng

+ Thông tin sản phẩm: 2 usd 1953 – 2 đô la 1953

+ Năm phát hành: 1953

+ Chất lượng: Tiền thật – Chất lượng thật 100% được cục dự trữ liên bang phát hành

Ưu đãi theo số lượng

Số lượng Giá
1 -5 200.000VND
6 -10 195.000VND
11 + 190.000VND
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook