Tem Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 – 1990

Tem Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 – 1990

27.000VND

Tem sưu tập MS 623 Tem Việt Nam Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 – 1990

#stamp #temthu #temsuutap #stampcollection #FDC #baothu

Tem bác hồ

Tem thành lập đẳng Cộng sản Việt Nam

Số người đã mua: 120

Ưu đãi theo số lượng

Số lượng Giá
1 -5 27.000VND
6 -10 22.000VND
11 + 17.000VND
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook