BỘ TIỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA 1964

BỘ TIỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA 1964

1. Tờ 1 đồng máy cày màu nâu

2. Tờ 20 Đồng Cá Chép Hóa Long Năm 1965, thiết kế màu xanh

3. Tờ 500 Đồng Lân Đấu năm 1964 lân đấu màu đỏ nâu

 

Số người đã mua: 100

Ưu đãi theo số lượng

Số lượng Giá
1 -5 0VND
6 -10 0VND
11 + 0VND
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook