2 USD 1917 Khổ Lớn Hàng Thật 100%

2 USD 1917 Khổ Lớn Hàng Thật 100%

3.000.000VND

+ Loại sản phẩm: 2 usd 1917 – 2 đô la 1917

+ Giá sản phẩm: Tùy theo chất lượng

+ Thông tin sản phẩm: 2 usd 1917 – 2 đô la 1917

+ Năm phát hành 1917

+ Chất lượng: Tiền thật – Chất lượng thật 100% được cục dự trữ liên bang phát hành

Số người đã mua: 5

Ưu đãi theo số lượng

Số lượng Giá
1 -5 3.000.000VND
6 -10 2.995.000VND
11 + 2.990.000VND
Contact Me on WhatsApp
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook