Xu Đông Dương giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2
Xem ảnh lớn


Xu Đông Dương giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2

( ABC )
Gọi để biết giá


Indochina 10 Cent KM#21 1939-1941KM#21.1 1940 10 Cent
No mintmark (Paris Mint)


Indochina 20 Cent KM#23 1939-1941


KM#23 1939 20 Cent, security edge
nickel
No mintmark (Paris Mint)


KM#E34 1939 20 Cent Essai, security edge
No mintmark (Paris Mint)


KM#23a.1 1939 20 Cent, reeded edge
copper-nickel
No mintmark (Paris Mint)


KM#23a.2 1941 20 Cent
Mintmark S (San Francisco Mint)


Indochina Cent KM#24 1940-1941KM#24.1 1940 Cent
zinc
No mintmark (Hanoi)


KM#24.1 1940 Cent
ERROR


KM#24.3 1940 Cent
ERROR: small hole


KM#24.3 1941 Cent


KM#24.3 1941 Cent
ERROR: no hole


French Indochina zinc 1/2 Cent KM#20a 1939-1940


Unlike copper coins of same design, zinc coins of this type are extremely rare.


KM#20a 1939 1/2 Cent
No mintmark (Paris Mint)


KM#20a 1940 1/2 Cent


Indochina 1/4 Cent 1942-1944


KM#25 1942 1/4 Cent
zinc


KM#25 1943 1/4 Cent


KM#25 1944 1/4 Cent
rare date


KM#25 1941 1/4 Cent
lead counterfeit
Original 1941 1/4 cent coin does not exist!


KM#25 1942 1/4 Cent
lead counterfeit


French Indochina Vichy Government 1 and 5 Cent 1943KM#26 1943 1 Cent
aluminium


KM#27 1943 5 Cent
aluminium


French Indochina Bullion Issues


These silver bullion coins, so called "Opium" Taels were used in 1943-1944 in opium trade in Laos and TonkinKM#2 Tael
silver 34.0gKM#3 Tael
silverKM#4 Tael
silver 38.10g

Nhận xét của khách hàng:

Chưa có nhận xét nào về sản phẩm này.
Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét.
Cập nhật lần cuối: Thứ ba, 01 Tháng mười hai 2015 12:51

Hỗ trợ qua Yahoo!Tìm có chọn lọc